Uchwała Nr XII/85/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 października 2007r.

Uchwała Nr XII/85/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 października 2007r. w sprawie powiadomienia Sekretarza Miasta i Gminy i Skarbnika Miasta i Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego