Uchwała Nr XII/87/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 października 2007r.

Uchwała Nr XII/87/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 października 2007r. w sprawie zaciągniecia w roku 2007 długotermionowego kredytu bankowego- format pdf