Uchwała Nr XII/89/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 października 2007r.

Uchwała Nr XII/89/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 października 2007r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie- format pdf