Uchwała Nr XIII/90/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2007r.

Uchwała Nr XIII/90/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie porozumienia z jednostakmi samorządu Terytorialnego Powiatu Pleszewskiego w celu realizacji projektu informatycznego pt. "Informatyzacja Jednostek Samorządu Terytorialnego Powiatu Pleszewskiego"- format pdf