Uchwała Nr XIII/92/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2007r.

Uchwała Nr XIII/92/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie: przeniesienia własności nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa