Uchwała Nr XIII/93/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2007r.

Uchwała Nr XIII/93/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie: przeniesienia własnosći nieruchomości w drodze zamiany pomiędzy Miastem i Gminą Pleszew a Skarbem Państwa - format pdf