Uchwała Nr XIII/94/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2007r.

Uchwała Nr XIII/94/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie przyjecia do realizacji zadania inwestycyjnego od Powiatu Pleszewskiego - format pdf