Uchwała Nr XIII/95/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2007r.

Uchwała Nr XIII/95/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie umowy o dofinasowanie przedsiewziecia pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sysntetycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pleszewie - format pdf