Uchwała Nr XIII/99/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2007r.

Uchwała Nr XIII/99/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/163/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 grudnia 2004 w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew - format pdf