Uchwała Nr XIII/102/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2007r.

Uchwała Nr XIII/102/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie uchwałenia "Programu usuwania wyrobów zawierajacych azbest dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2008-2030"- format pdf