Uchwała Nr XIV/103/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007r.

Uchwała Nr XIV/103/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie wspóldziałania z Gminą Gołuchów przy budowie odwiertów ujęć wody w obszarze ujęcia Tursko "B" - format pdf