Uchwała Nr XIV/105/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007r.

Uchwała Nr XIV/105/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/97/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych- format pdf