Uchwała Nr XIV/108/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007r.

Uchwała Nr XIV/108/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zatwierdzenia taryf i opłat za biorowe zopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków - format pdf