Uchwała Nr XIV/109/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007r.

Uchwała Nr XIV/109/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 - format pdf