Uchwała Nr XIV/110/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007r.

Uchwała Nr XIV/110/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008 - format pdf