Uchwała Nr XIV/112/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007r.

Uchwała Nr XIV/112/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego e sprawi PN.Ka.II-3-0911-230/2007 z dnia 19 listopada 2007t stwierdzjące nieważnośc uchwały nr XII/86/07 Rady MIjeskiej w Pleszewie z dnia 25 października 2007r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłąt z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczysteo w prawo własności nieruchomości - format pdf