Uchwała Nr XIV/113/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007r.

Uchwała Nr XIV/113/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pleszewie na rok 2008- format pdf