Uchwała Nr XIV/114/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007r.

Uchwała Nr XIV/114/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie obchdów 725 - lecia Pleszewa- format pdf