Uchwała Nr XV/116/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2008r.

Uchwała Nr XV/116/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie:  dopłat ceny 1m3 wody dostarczanej do gospodarstw domowych - format pdf.