Uchwała Nr XV/117/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2008r.

Uchwała Nr XV/117/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własnosć Miasta i Gminy Pleszew położonej przy ul. Wierzbowej w Pleszewie - format pdf