Uchwała Nr XV/120/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2008r.

Uchwała Nr XV/120/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek popnoszonych przez włascicieli nieruchomości za usługi w zakresie popbierani odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i trasnsporty nieczystosći ciekłych przez gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadajace zezwolenie na terenie Miasta i Gminy Pleszew. - formt pdf