Uchwała Nr XV/121/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2008r.

Uchwała Nr XV/121/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie: przystąpienia MIasta i Gminy Pleszew do Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy oraz przyjecia Statusu Związku - format pdf