Uchwała Nr XVI/122/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 lutego 2008r.

Uchwała Nr XVI/122/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 lutego 2008r. w sprawie nadania stututu Muzeum Regionalnemu w Pleszewie - format pdf