Uchwała Nr XVI/126/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 lutego 2008r.

Uchwała Nr XVI/126/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 lutego 2008r. w sprawie zamiaru w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Grodzisku - format pdf