Uchwała Nr XVII/129/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2008r.

Uchwała Nr  XVII/129/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008r. - format pdf