Uchwała Nr XVII/127/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2008r.

Uchwała Nr XVII/127/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2008r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/109/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki Antyalkoholowej - format pdf.