Uchwała Nr XVIII/134/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 kwietnia 2008r.

Uchwała Nr XVIII/134/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta i Gminy dla niepublicznych placówek oświatowych - format pdf

Załącznik Nr 1 - Wniosek o udzielenie dotacji  - format pdf

Załącznik Nr 2 - Informacja o liczbie dzieci- format pdf

Załącznik Nr 3 - Rozliczenie wydatkowania- format pdf