Uchwała Nr XVIII/133/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

Uchwała Nr XVIII/133/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. - format pdf