Uchwała nr XVIII/135/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 kwietnia 2008r.

Uchwała nr XVIII/135/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie: zmiany uchwały nr XVI/122/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Regionalnemu w Pleszewie. - format pdf