Uchwała Nr XVIII/137/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 kwietnia 2004.

Uchwała Nr XVIII/138/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 kwietnia 2004r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/34/99 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 stycznia 1999r. w sprawie utworzenia gminnej jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie. - format pdf