Uchwała Nr XXI/149/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2008r.

Uchwała Nr XXI/149/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008