Uchwała Nr XXI/150/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXI/150/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu – wydatków majątkowych  na rok 2008 - format pdf