Uchwała Nr XXI/159/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2008r.

Uchwała Nr XXI/159/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie: sprostowania błędu rachunkowego w § 1 pkt. 1 Uchwały Nr XVII/129/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2008r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008. - format pdf