Uchwała Nr XXI/152/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2008r.

Uchwała Nr XXI/152/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej Pleszewa - format pdf