Uchwała Nr XXI/151/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2008r.

Uchwała Nr XXI/151/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta i Gminy dla niepublicznych placówek oświatowych

Pobierz tekt uchwałay - format pdf