Uchwała Nr XXI/156/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2008r.

Uchwała Nr XXI/156/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Pleszewie za rok 2007.

Pobierz tekt uchwałay - format pdf