Uchwała Nr XXI/157/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2008r.

Uchwała Nr XXI/157/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie  zatweirdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew za rok 2007.

Pobierz tekt uchwałay - format pdf