Uchwała Nr XXI/158/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2008r.

Uchwała Nr XXI/158/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2008r.  w sprawie  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Pleszewie za rok 2007.

Pobierz tekt uchwałay - format pdf