Uchwała Nr XXII/163/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2008r.

Uchwała Nr XXII/163/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/295/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2006r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciązania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż3 lata .

Pobierz tekt uchwałay - format pdf