Uchwała Nr XXII/164/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2008r.

Uchwała Nr XXII/164/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2008r. w sprawie  zmiany uchwały Nr XIII/93/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie przeniesienia własności nieruchomości w drodze zamiany pomiędzy Miastem i Gminą Pleszew a Skarbem Państwa

Pobierz tekt uchwałay - format pdf