Uchwała Nr XXII/165/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2008r.

Uchwała Nr XXII/165/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifiakty od sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.

Pobierz tekt uchwałay - format pdf