Uchwała Nr XXII/166/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2008r.

Uchwała Nr XXII/166/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/29/2003 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 lutego 2003 roku w sprawie diet przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

Pobierz tekt uchwałay - format pdf