Zarządzenie Nr 118/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 listopada 2008r

Zarządzenie nr 118/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 listopada 2008 roku sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2009 rok