Uchwała Nr XXII/167/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2008r.

Uchwała Nr XXII/167/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie diet Radnych Rady Miejskiej oraz spsosobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.

Pobierz tekt uchwały - format pdf