Uchwała Nr XXII/169/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2008r.

Uchwała Nr XXII/169/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2008r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta i Gminy dla niepublicznych placówek oświatowych

Pobierz tekt uchwałay - format pdf