Uchwała Nr XXII/173/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2008r

Uchwała Nr XXII/173/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2008r. w sprawie: ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew .

Pobierz tekt uchwałay - format pdf