Uchwała Nr XXIII/179/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 listopada 2008r.

Uchwała Nr XXIII/179/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z podmiotami prowadzącymi diałalność pożytku publicznego na rok 2009.

Pobierz tekt uchwałay - format pdf