Uchwała Nr XXIII/182/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 listopada 2008r.

Uchwała Nr XXIII/182/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie: określenia wysokosci stawek podatku od środków transportowych.

Pobierz tekt uchwałay - format pdf