Uchwała Nr XXIII/187/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 listopada 2008r.

Uchwała Nr XXIII/187/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pienięznego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu MIasta i Gminy Pleszew za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizoawanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

Pobierz tekt uchwały - format pdf