Uchwała Nr XXIV/191/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008r.

Uchwała Nr XXIV/191/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008r.  w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2008.

Pobierz tekt uchwały - format pdf